Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева 2
11103 Београд
ПАК 106306
Србија

Контакт центар: 011/32 42 673
Факс: 011/3232537

ПИБ: 103986571

веб адреса: www.ratel.rs
e-mail: ratel@ratel.rs

Директор

др Владица Тинтор
Тел: 011/
20 26 800
e-mail: vladica.tintor@ratel.rs

Односи с јавношћу

Контакт особа: Зорица Панић
Тел: 011/20 26 811
e-mail: zorica.m.panic@ratel.rs