• Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи малопродајног тржишта приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  Преузмите PDF документ

 • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на на тржишту 5

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 5, август 2017.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 5, велепродајног тржишта широкопојасног приступа, август 2017.

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Одлука о измени Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 9, новембар 2016.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 9, малопродајног тржишта јавно доступне телефонске услуге са фиксне локације, новембар 2016.

  Преузмите PDF документ