• Технички споразум изм. адм. Србије и БиХ о координацији и расподели преферентних фрек. канала за дигиталне земаљске мобилне системе у фрекв. опсезима 380-385 MHz / 390-395 MHz, Сарајево 2017.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Споразум између Администрација Хрватске, Србије и Црне Горе и Мађарске који се односи на Споразум између оператора радиокомуникационих мрежа. Печ, 21. март 2003.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Споразум између администрација Хрватске, Србије и Црне Горе и Мађарске који се односи на размену података о базним станицама које раде у јавним мобилним мрежама, GSM 900 и GSM 1800. Печ, 21. март 2003.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ -Споразум изм aдминистрација Хрватске, Србије и Црне Горе и Мађарске који се односи на доделу преферентних фреквенција и координацију GSM 900 система у фреквенцијским опсезима 890 – 915 / 935 - 960 MHz, Печ, 21. март 2003.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Споразум изм aдмин Хрватске, Мађарске, Румуније и Србије - координација фрекв. и расподела преферентних фрекв. канала за фикснe бежичнe системе у опсезима 24.549– 25.053 GHz и 25.557– 26.061 GHz . Будимпешта 2006

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМ - Споразум изм админ. Хрватске, Мађарске, Румуније и Србије - координација фреквенција и расподелу преферентних фрекв. канала за фикснe бежичнe сис. у опсезима 27940.5– 28444.5 MHz и 28948.5– 29452.5 MHz. Будимпешта 2006.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Технички споразум између администрација Хрватске, Мађарске, Румуније, Србије и Украјине о координацији фреквенција у фреквенцијским опсезима 880 – 890/925 – 935 MHz (E-GSM), Будимпешта, Октобар 2010.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Технички споразум између администрација Србије и Црне Горе о координацији у пограничним областима за IMT/UMTS системе у фреквенцијским опсезима 1900 – 1980 /2010 – 2025 / 2110 – 2170 MHz, Београд, јун 2011.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Тех. споразум изм. админ. Аустрије, Хрватске, Мађарске, Румуније, СРБ, Републике Словачке и Словеније - коорд. у погр. областима, широкопојасних сис. (UMTS, LTE и WiMAX) 900 MHz, 880 – 915 / 925 - 960 MHz, Будимпешта 2014.

  Преузмите PDF документ

 • КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМИ - Тех споразум изм админ. Аустрије, ХР, Мађарске, Румуније, СРБ, Републике Словачке и Словеније о коорд. у погр. областима, широкопојасних сис. (UMTS, LTE и WiMAX) у опсегу 1800 MHz, 1710–1785 /1805-1880 MHz Будимпешта 2014.

  Преузмите PDF документ