Планови расподеле

 • Правилник о утврђивању Плана расподеле за фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ радио-дифузне станице за територију Републике Србије

  („Службени гласник РС“ број 102/16)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана расподеле за фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије

  („Службени гласник РС“ број 33/15)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о измени Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 МHz

  („Службени гласник РС“, број 125/14)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција за рад у радиофреквенцијским опсезима 1710–1785/1805–1880 MHz

  („Службени гласник РС“, број 112/14)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад у фреквенцијским опсезима 791–821/832–862 MHz

  („Службени гласник Републике Србије“ број 94/14)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге – широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/ фиксне комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијским опсезима 3400–3600 MHz и 3600–3800 MHz

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије

  (31.01.2014. („Службени гласник РС“ број 10/14))

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/ локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

  (25.10.2013. („Службени гласник РС“, број 93/13))

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација/зона расподеле за терестричке дигиталне тв радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије

  16.08.2013. („Службени гласник РС“ број 73/13)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије

  10.04.2012. („Службени гласник РС“ број 30/12)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

  05.02.2012. („Службени гласник РС“, број 9/12)

  Преузмите PDF документ

 • План о изменама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице

  20.01.2010. („Службени гласник РС“, број 2/10)

  Преузмите PDF документ

 • План расподеле фреквенција за радио системе у фреквенцијском опсегу 410-420/420-430 MHz

  11.02.2009. („Службени гласник РС“, брoj 8/09)

  Преузмите PDF документ

 • План расподеле радио фреквенција за UMTS/IMT-2000 радио систем

  20.02.2008. („Службени гласник РС“, брoj 17/08)

  Преузмите PDF документ

 • План расподеле радио фреквенција за GSM/DCS 1800 радио систем

  20.02.2008. („Службени гласник РС“, брoj 17/08)

  Преузмите PDF документ