Правилници и остала општа акта

Сви правилници

 • Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о начину вођења регистара, евиденција и база података Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и њиховом објављивању на интернет страници Агенције

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мрежe

  („Службени гласник Републике Србије“ број 66/15)

  Правилник је објављен 27. јула 2015, а ступа на снагу 4. августа 2015.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи

  („Службени гласник Републике Србије“ број 16/15)

  Правилник је објављен 9. фебруара 2015, а ступио је на снагу 17. фебруара 2015.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција

  („Службени гласник Републике Србије“ број 15/15)

  Правилник је објављен 6. фебруара 2015, а ступио је на снагу 7. фебруара 2015.

  Преузмите PDF документ

 • Одлука о динамици снижавања цена роминга

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 104/14)

  Правилник ступа на снагу 9. октобра 2014. године

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

  („Службени гласник Републике Србије“ број 101/14)

  Правилник ступа на снагу 27.9.2014, а њговим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама („Службени гласник РС“ бр. 5/10).

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

  („Службени гласник Републике Србије“ број 34/13)

  Правилник је усклађен са Законом о буџетском систему. Након добијања сагласности од Министарства финансија и привреде објављен је 12. априла, а на на снагу је ступио 20. априла 2013. године.

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења

  („Службени гласник Републике Србије“ број 28/13)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о условима приступа и коришћењу података из јавног телефонског именика

  (Службени гласник 84/11)

  Преузмите PDF документ

 • Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу

  („Службени гласник Републике Србије“ број 76/11)


  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Правилник о о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

  („Службени гласник Републике Србије“ број 73/11)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Правилник о о изменама и допунама Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

   („Службени гласник Републике Србије“ број 3/14)

   Преузмите PDF документ

 • Правилник о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда

  („Службени гласник Републике Србије“ број 70/11)

  Преузмите PDF документ