Упутство за пријављивање техничког прегледа радио-станица

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара радио-станица у системима дигиталних функционалних радио-мрежа

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара ТВ радио станица које емитују по стандарду DVB-T2

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара CDMA FWA базних радио станица у фреквенцијском опсегу 410-430 MHz

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара радио станица за фреквенцијски модулисане емисије у приватним телекомуникационим мрежама

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара базних станица мобилне телефоније

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара дифузних радио-станица за фреквенцијски модулисане емисије

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара радио-релејних уређаја са аналогном и дигиталном модулацијом

  Преузмите PDF документ

 • Упутство о мерењима техничких и других параметара аналогних радио станица за емитовање телевизијског сигнала

  Преузмите PDF документ