Упитници са листом индикатора за годишњи извештај за 2016. годину

 • Годишњи извештај за 2016. годину за операторе електронских комуникација - пакети услуга

  (GIP-201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце интернет услуга - финансијски део

  (GIF-1.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце интернет услуга - технички део

  (GIT-1.201702)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга изнајмљивања линија, изнајмљивања дела капацитета линије - финансијски део

  (GIF-2.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга изнајмљивања линија, изнајмљивања дела капацитета линије - технички део

  (GIТ-2.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга фиксне јавне телефонске мреже (CDMA) - финансијски део

  (GIF-3.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга фиксне јавне телефонске мреже (CDMA) - технички део

  (GIT-3.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга преноса говора путем интернета (VOIP) - финансијски део

  (GIF-4.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга преноса говора путем интернета (VOIP) - технички део

  (GIT-4.201702)

  Преузмите PDF документ

 • Годишњи извештај за 2016. годину за пружаоце услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже - финансијски део

  (GIF-5.201702)

  Преузмите PDF документ